プライバシーポリシー

ホーム > プライバシーポリシー

Văn bản dưới đây có nội dung gốc là tiếng Nhật

Phương châm bảo hộ thông tin cá nhân


【Lý tưởng của việc bảo hộ thông tin cá nhân】

Công ty cổ phần YOLO JAPAN (dưới đây là “công ty chúng tôi”) đang hoạt động kinh doanh với cốt lõi là kinh doanh media, kinh doanh dịch vụ đàm thoại tiếng Anh dành cho người nước ngoài đến Nhật. Các thông tin cá nhân thu được từ khách hàng thông quan hoạt động kinh doanh, cũng như các thông tin cá nhân của nhân viên công ty chúng tôi (dưới đây gọi là “thông tin cá nhân”) là thông tin hết sức quan trọng đối với công ty chúng tôi, và chúng tôi nhận thức được rằng việc bảo hộ một cách chắc chắn các thông tin cá nhân này là nhiệm vụ quan trọng mang tính xã hội của mình.

【Phương châm】

1.Về việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
・Chúng tôi sẽ tiến hành thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp hợp pháp và công bằng.
・Sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để phục vụ mục đích sử dụng
・Trong trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ ba, sẽ phải có sự đồng ý trước của chính chủ.
・Không sử dụng thông tin cá nhân thu được cho mục đích khác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp cho việc đó.
・Trong trường hợp cần phải sử dụng ngoài mục đích thì chúng tôi sẽ chỉ sử dụng sau khi đã nhận được sự đồng ý về mục đích sử dụng mới này.


2. Về luật pháp, hướng dẫn được nhà nước quy định, và các quy phạm khác (dưới đây gọi là các quy định về pháp luật)
Chúng tôi nỗ lực trong việc luôn luôn nắm được các qui định về pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh xử lý thông tin cá nhân, tiến hành tuân thủ và thông báo cho những nhân viên thực hiện công việc trong công ty chúng tôi (dưới đây gọi là “nhân viên”).


3. Về việc quản lý an toàn thông tin cá nhân
・・Chúng tôi xây dựng và duy trì cơ chế thực hiện các biện pháp khắc phục một cách nhanh chóng nhằm quản lý một cách an toàn thông tin cá nhân, và phòng chống các rủi ro chẳng hạn như truy cập trái phép thông tin cá nhân, rò rỉ, mất mát hay làm sai lệch thông tin cá nhân.
・Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, khắc phục một cách nhanh chóng đối với những sai phạm hay sự cố phát hiện được, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với những điểm yếu.
・Việc đào tạo về an toàn được thực hiện một cách triệt để đến nhân viên.


4. Về việc khiếu nại và trao đổi
Các khiếu nại và trao đổi liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, sẽ được xử lý một cách thiện chí thông qua việc xây dựng cơ chế xử lý nhanh chóng, lập quầy giải đáp thắc mắc về thông tin cá nhân.


5. Về việc liên tục cải tiến
・Hệ thống quản lý bảo hộ thông tin cá nhân của công ty chúng tôi nỗ lực trong việc theo dõi và kiểm tra tình hình tuân thủ qui định nội bộ, phát hiện ra những điểm còn yếu, những sự cố, sự việc và vi phạm, để ban quản lý xem xét lại nhằm đảm bảo việc bảo hộ thông tin cá nhân. Điều này sẽ được phản ánh vào các phương án quản lý cũng như quy định công ty, nhằm nỗ lực trong việc liên tục cải tiến hệ thống quản lý bảo hộ thông tin cá nhân.
・Việc cải tiến sẽ tuân thủ theo các quy định của phát luật và yêu cầu JIS Q 15001.Ngày ban hành Ngày 14 tháng 6 năm 2019
Ngày sửa đổi Ngày 14 tháng 6 năm 2019
Công ty cổ phần YOLO JAPAN
Giám đốc đại diện Kaji Taisuke


Về việc xử lý thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ công bố các nội dung dưới đây theo điều 3.4.2.4 và 3.4.4.3 của yêu cầu JISQ15001:2017.


【Mục đích sử dụng thông tin cá nhân (dữ liệu cá nhân sở hữu)】

Loại thông tin cá nhân Mục đích sử dụng
Thông tin hội viên YOLO JAPAN Để phục vụ thông tin tuyển dụng, đăng ký monitor, hoạt động nghiệp vụ
Thông tin hội viên dịch vụ đàm thoại bằng tiếng Anh và người bảo trợ của người đó Để thực hiện nghiệp vụ
Thông tin của người đã yêu cầu tài liệu và thắc mắc Hướng dẫn về dịch vụ, xử lý các thắc mắc
Thông tin đối tác giao dịch Liên lạc với đối tác giao dịch, thực thi hợp đồng, yêu cầu thực thi..vv
Thông tin về ứng viên tuyển dụng, người nộp đơn ứng tuyển Tuyển chọn và liên lạc
Thông tin nhân viên công ty Quản lý tuyển dụng chẳng hạn như nhân sự, tổng vụ
Publicação de informações pessoais Informações sobre nossos serviços
Trường hợp sử dụng thông tin cá nhân đang được công khai, chúng tôi sẽ thông báo mục đích sử dụng, cách thức lấy thông tin… và xin sự đồng ý của chính chủ.

Revisado em 17 de fevereiro de 2020


【Thủ tục yêu cầu khi xem thông tin..】

Trong trường hợp công ty chúng tôi tiến hành thông báo mục đích sử dụng, thông báo về thông tin cho xem, chỉnh sửa nội dung, bổ sung hay xóa, tạm dừng sử dụng, hủy bỏ và dừng cung cấp đến người thứ ba (dưới đây gọi là “yêu cầu đối với việc xem thông tin”) đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ từ cá nhân hoặc người đại diện, thì thủ tục sẽ như dưới đây.


1. Nơi đề xuất yêu cầu xem thông tin

Yêu cầu xem thông tin sẽ được gửi qua bưu điện sau khi đính kèm các tài liệu cần thiết vào đơn yêu cầu xem thông tin cá nhân… Khi gửi bưu điện đơn yêu cầu đến công ty chúng tôi, hãy gửi bằng hình thức mà có thể xác nhận hồ sơ giao hàng, chẳng hạn như gửi hồ sơ giao hàng hay thư thông báo đơn giản. Ngoài ra, chúng tôi sẽ rất cám ơn nếu ghi màu đỏ bên ngoài phong bì là「Bên trong có đơn yêu cầu xem thông tin cá nhân」.


2.Tài liệu cần khi yêu cầu xem thông tin

Trong trường hợp thực hiện yêu cầu xem thông tin, sau khi điền tất cả các mục chỉ định trong giấy yêu cầu xem thông tin cá nhân, hãy gửi qua bưu điện.


3. Xác nhận chính chủ

Để xác nhận chính chủ người yêu cầu xem thông tin, công ty chúng tôi sẽ tiến hành xác minh qua điện thoại. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể xác minh qua điện thoại được, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu gửi bản copy bằng lái xe, phiếu công dân, bảo hiểm y tế…


4. Yêu cầu xem thông tin từ người đại diện

Trong trường hợp việc yêu cầu xem thông tin được ủy nhiệm cho người đại diện, thì hãy gửi các giấy tờ dưới đây cùng với giấy yêu cầu xem thông tin.
(1) Giấy tờ để xác nhận người đại diện (bản copy)
1 trong số các giấy tờ: bằng lấy xe, bản sao phiếu cư dân, thẻ bảo hiểm y tế
※Bản copy hãy chuẩn bị bản có ghi địa chỉ thường trú
(2) Giấy ủy quyền (Có đóng dấu của người ủy quyền lên giấy ủy quyền, và gửi kèm thêm giấy xác nhận đăng kí của con dấu đó. Nếu người đại diện là người đại diện hợp pháp theo pháp luật như cha/mẹ của người ủy quyền thì ngoài giấy ủy quyền cũng có thể cần phải gửi thêm giấy tờ chứng minh quan hệ với người ủy quyền)


5. Chi phí cho việc yêu cầu thông báo xem thông tin, mục đích sử dụng

Trong trường hợp yêu cầu thông báo về việc xem thông tin cá nhân và mục đích sử dụng thì chi phí sẽ là 1000 yên (bao gồm thuế) cho 1 lần yêu cầu.
Hãy gửi phiếu gửi tiền của bưu điện tương ứng 1,000 yên cùng với giấy tờ cần nộp.
Chi phí mua phiếu gửi tiền bưu điện và chi phí gửi bưu điện đến công ty chúng tôi sẽ do khách hàng tự thanh toán.
Ngoài ra, xin hãy lưu ý giúp cho là trong trường hợp chi phí không đủ, hay không được gửi cùng giấy tờ thì việc thông báo xem thông tin cá nhân, mục đích sử dụng sẽ không thể được tiến hành.


6. Phương pháp trả lời đối với yêu cầu xem thông tin

Chúng tôi sẽ gửi trả lời bằng văn bản đến địa chỉ ghi trên giấy yêu cầu của người yêu cầu

Tải xuống

Công ty cổ phần YOLO JAPAN
Quầy xử lý thắc mắc về thông tin cá nhân
3-13-24, Ebisunishi, Osaka Shi Naniwa Ku, Osaka Fu,
TEL:06-6645-1750(Ngày thường 10:00 ~ 19:00)
FAX:06-6645-1751( nhận thông tin 24h)
<Người chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân>
Quản lý bảo hộ thông tin cá nhân: Trưởng phòng phòng quản lý